PRO GEBOUWADVIES IS ONAFHANKELIJK ADVISEUR OP HET GEBIED VAN DUURZAAM VASTGOEDOP HET GEBIED VAN DUURZAAM VASTGOED|VOOR HET MAKEN VAN MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNEN!

Wij leveren onafhankelijk gebouwadvies aan overheid, zakelijke -en particuliere opdrachtgevers.

Risicodragend

NVDO Gecertificeerd

Werkzaam door heel Nederland

Proffessionele software

U krijgt een bouwkundige rapportage op basis van gebreken en tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens een zorgvuldige woning inspectie. Het rapport is voorzien van aangetroffen gebreken en kleurenfoto’s.

Een goed en gedegen Meerjaren Onderhoudsplan geeft niet alleen inzicht in de financiele middelen. Een Meerjaren Onderhoudsplan zorgt ook voor een maximaal gebruik van de aanwezige bouwdelen.

Speciale onderzoeken zijn inspecties die worden uitgevoerd als uw vastgoedobject gebreken vertoont zoals, verzakking in vloeren en daken, scheuren in gevels, schimmel in ruimtes, kozijnen en lekkages vanaf daken.Zonnepanelen Plaatsen? Laat eerst uw dak inspecteren!

Pro Gebouwadvies verzorgt de voorbereiding en begeleiding van de uit te voeren activiteiten. Kwaliteitsbewaking en voortgangsrapportages maken daarvan deel uit. Wij ontzorgen de opdrachtgever door het technische gebouwbeheer geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen.

Pro Gebouwadvies in de Media

In januari 2017 was Pro Gebouwadvies te zien bij LifestyleXperience op RTL4 en RTL5. In het filmpje leggen wij aan Samantha Klumper het principe en de noodzaak uit van een meerjarenonderhoudsplan.

shadow