Pro Gebouwadvies, projectbegeleiding zonder risico’s

Een planmatige aanpak van elk bouwproject is de sleutel tot succes. Pro Gebouwadvies houdt eerst alle uitgangspunten tegen het licht. Kosten, planning, het te verwachten resultaat; alles wordt kritisch bekeken. Uiteraard om zoveel mogelijk risico’s te vermijden.

Pro Gebouwadvies, lange termijninvestering.

Bouwmanagement van Pro Gebouwadvies betekent dat u gedurende het gehele bouwproces een kundig aanspreekpunt heeft met overzicht op alle facetten van de bouw.
We sturen het bouwproces zodat het voldoet aan de begroting maar ook aan de wensen en eisen die u gesteld heeft.

Ook na de voltooiing kunt u nog altijd een beroep doen op onze expertise. Bouwen is immers een investering op lange termijn.

Ons takenpakket bestaat uit

 • Opstellen van Programma's van Eisen
 • Opstellen van Werkbeschrijvingen en/of bestekbepalingen
 • Begeleiden en verzorgen van de offerteprocedure
 • Begeleiden en verzorgen van de aanbestedingsprocedure
 • Toezicht en controle
 • Opleveringen en nazorg

Onze projecten

Direct een goede offerte

Wat bieden wij

 • Een offerte op maat

 • Op werkdagen binnen 24 uur contact

 • Werkzaam door heel Nederland

 • Proffessionele software

 • Risicodragend

 • Een eigen online portaal met mogelijkheden tot

 • 24 uur statusoverzicht van de projecten

 • 24 uurs helpdesk

 • toegang tot een forum van het project

Ik wil graag