MEERJARENONDERHOUDSPLAN

Voorkom achterstallig onderhoud aan uw kostbare vastgoed en laat door Pro Gebouwadvies een meerjaren onderhoudsplan opstellen.

INZICHT FINANCIELE MIDDELEN

Met ons Meerjaren Onderhoudsplan kom je niet meer voor onverwachte onderhoudskosten te staan.

shadow

BESPAREN OP ONDERHOUD

Ons Meerjaren Onderhoudsplan zorgt voor een maximaal gebruik van de aanwezige bouwdelen.

shadow

DUURZAAMHEID IN DE MJOP

Met ons MJOP leveren wij maatwerk om op de meest efficiente manier uw vastgoed te verduurzamen.

shadow

PRETTIGE OMGEVING

In ons Meerjaren onderhoudsplan zijn gebreken inzichtelijk en kunnen ze tijdig hersteld worden.

shadow

De conditie van het vastgoed vaststellen? Ga dan naar onze NEN2767 conditiemeting >

Wat staat er in het rapport

Een elementenoverzicht

Het elementenoverzicht omvat een omschrijving en hoeveelheid van het element per eenheid en afgesproken demarcatie.

Aangetroffen gebreken met foto's

Aangetroffen gebreken aan een element worden gerapporteerd. De gebreken worden zonodig voorzien toelichting en fotomateriaal.

Correctieve/ preventieve maatregelen

In de Meerjaren Onderhoudsplanning worden vervanging- en herstelmaatregelen samengevoegd en in de jaarschijven gepland.

Te nemen maatregelen met kostenraming

De kosten worden bepaald op basis van locatie, omstandigheden en een geactualiseerde kostendatabase.

Nog Vragen en Opmerkingen? Vul het contactformulier in en wij reageren binnen 24 uur