DE NEN 2767 CONDITIEMETING

Geeft inzicht in de onderhoudstoestand van uw vastgoed?

COMMUNICATIE

Met de NEN2767 conditiemeting kan op elk niveau over onderhoud eenduidig worden gepraat.

shadow

OBJECTIEF EN UNIFORM

Via een genormeerde 6 puntsschaal wordt de conditie van het vastgoed bepaald.

shadow

RISICO SNEL INZICHTELIJK

Met een conditiemeting worden prioriteiten gesteld aan aanwezige risico’s

shadow

PRETTIGE OMGEVING

Met een conditiemeting word de algemene toestand van een vastgoedportefuille bepaald en kunnen we overwogen maatregelen worden getroffen

shadow

Geen tijd om vastgoed zorgvuldig te onderhouden?
Ga dan naar tehnisch beheer >

Wat staat er in het rapport

Een elementenoverzicht

Het elementenoverzicht omvat een omschrijving en hoeveelheid van het element per eenheid en afgesproken demarcatie.

NEN 2767 Bevindingen met foto's

Bevindingen aan een element worden via de NEN 2767 norm gerapporteerd. De bevindingen kenmerken zich in gering tot ernstig.

De conditie voor onderhoud (CVO)

Aan de hand van de soort bevindingen, de mate dat de bevindingen aanwezig zijn en de omvang daarvan wordt de conditie voor het onderhoud bepaald.

Te nemen maatregelen met kostenraming

Op basis van de aangetroffen bevindingen en worden maatregelen voorgesteld. De maatregelen resulteren vaak in een herstel of vervanging.

Nog Vragen en Opmerkingen? Vul het contactformulier in en wij reageren binnen 24 uur